Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

TMI JP Holappa

Yhteystiedot

Vellamontie 9, 90510 Oulu

 

044 989 8891

 

jp@jpholappa.fi

 

Yhteyshenkilö

Jukka-Pekka Holappa

Rekisterin nimi

TMI JP Holapan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Asiakasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

- Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

- Terveydenhuoltolaki,

- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista

Rekisteriin liitetään TMI JP Holapan ajanvarausrekisterin (Slotti) tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja muita asiakkaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteenä asiakkaan itsensä antamat tiedot.

Tietojen luovutus ja siirto

Asiakasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja viimeisen kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja asiakasrekisteristä. Lisäksi asiakkaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. asiakkaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkistaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan manuaalisesti paperille.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain TMI JP Holapan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Asiakasrekisteriä säilytetään TMI JP Holapan lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rekisteriseloste päivitetty 24.5.2018

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

TMI JP Holappa

Yhteystiedot

Vellamontie 9, 90510 Oulu

 

044 989 8891

 

jp@jpholappa.fi

 

Yhteyshenkilö

Jukka-Pekka Holappa

Rekisterin nimi

TMI JP Holapan ajanvarausrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi.

Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset. Rekisterin tietoja liitetään TMI JP Holapan asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Ajanvarausrekisteri sisältää asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi sinne voidaan lisätä varaukseen liittyviä tietoja, mm. hoitoon tulon syy ja hoidossa huomioon otettavia asioita.

Tietolähteet

Tietolähteenä asiakkaan itsensä antamat tiedot.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja ajanvarausrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Rekisterin tietoja yhdistetään TMI JP Holapan asiakasrekisteriin.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

 

Rekisteriin on käyttöoikeus vain TMI JP Holapan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

 

Oheisessa linkissä tarkempaa tietoa mm. suojauksesta ja evästeistä palveluntarjoajan Slotti rekisteriselosteesta.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rekisteriseloste päivitetty 24.5.2018

 

© 2017 Koulutettu hieroja & Senior Personal Trainer JP Holappa, Oulu